Pages Navigation Menu

STekieliSTANISŁAW TEKIELI – dziennikarz i tłumacz. Studiował orientalistykę na UW i w Pekinie. Pomieszkiwał w Chinach, USA, byłej Jugosławii, Niemczech, Rosji, Ukrainie.

Urodzony w 1965 r. w Warszawie. W wieku zaawansowanym zaczął się uczyć łaciny, w przekonaniu, że powinien to być jedyny język urzędowy Unii Europejskiej, co znacznie ograniczyłoby obieg papieru i biurokrację. Przez dwa i pół roku (2001-2004) był moderatorem warszawskiego kółka łaciny żywej (Circulus Latinus Varsoviensis), na cotygodniowe spotkania którego przychodziło w porywach nawet 20 osób. Był także twórcą i przez kilka pierwszych lat redaktorem „Ephemeris”, jak dotąd jedynej na świecie internetowej gazety redagowanej po łacinie.

Reklama