Pages Navigation Menu

Marek Bieńczyk – pisarz, historyk literatury, eseista, tłumacz z języka francuskiego, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, znawca literatury romantyzmu, współczesnej humanistyki francuskiej, a także wina. W 2011 roku otrzymał nagrodę literacką Nike. Ukończył romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada w Studium Literacko-Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Cykle felietonów na temat wina publikuje między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Przekroju”, „Magazynie Wino” oraz miesięczniku „Kuchnia”. Pierwszą pracą naukową była rozprawa „Czarny człowiek. Zygmunt Krasiński wobec śmierci”. Bieńczyk jest ponadto autorem książek eseistycznych, takich jak: „Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty”, „Oczy Durera. O melancholii romantycznej”, „Przezroczystość” oraz nagrodzona Nike „Książka twarzy”, a także dwóch powieści: „Terminal” i „Tworki”.

Polecamy książki Marka Bieńczyka:

Marek Bieńczyk - Jabłko Olgi, stopy DawidaMarek Bieńczyk - TworkiMarek Bieńczyk - TerminalMarek Bieńczyk - Melancholia

Więcej książek Marka Bieńczyka

Reklama