Pages Navigation Menu

Ewa Woydyłło – doktor psychologii, psychoterapeuta uzależnień. Pracuje w Ośrodku Terapii Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie w Poznaniu oraz studium dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej praktyce lekarskiej rozpowszechnia leczenie według modelu Minnesota opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików. Woydyłło jest autorką wielu książek dotyczących uzależnień i leczenia uzależnień: „Podnieś głowę”, „Rak duszy. O alkoholizmie”, „W zgodzie ze sobą”, „Dobra pamięć, zła pamięć”. Ewa Woydyłło za osiągnięcia w dziedzinie terapii i profilaktyki uzależnień otrzymała medal św. Jerzego, za pracę z uzależnionymi w więzieniach – odznaczenie Ministra Sprawiedliwości oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP.

Reklama