Pages Navigation Menu

Eliza Piotrowska – autorka i ilustratorka książek dla dzieci, tłumacz z języka włoskiego, krytyk sztuki. Autorka serii „Ciocia Jadzia”, „Święci uśmiechnięci”, „Zielone bajki”, ilustrowanych przewodników po polskich miastach i innych książek edukacyjnych. Absolwentka Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. W latach 2001–2003 pracownik Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pisała teksty krytyczne z dziedziny historii sztuki dawnej i współczesnej. Członkini ogólnopolskiego zrzeszenia młodych utalentowanych poetów KLAN (Klub Ludzi Artystycznie Niewyżytych), powołanego przez Danutę Wawiłow w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Współpracuje z pismami dla dzieci („Świerszczyk”, „Mały Przewodnik Katolicki”, w latach 2004-2009 „Miś”) oraz poświęconymi literaturze dziecięcej periodykami dla dorosłych („Guliwer”, „Ryms”). Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich i plastycznych, uczestniczka nagradzanych inicjatyw edukacyjnych. W latach 2002-2011 mieszkała w Rzymie. Od 2011 mieszka w Brazylii, dużo podróżuje.

Reklama